Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Бизнес урок 1

Business Lesson 1

  contract - договор

  offer - оферта, предложение

  interest - интерес, лихва, лихвен процент

  commerce, trade - търговия

  number - число, цифра, номер

  business - бизнес, работа

  businessman - бизнесмен

  contact - контакт

  Изречения:

  We need to have a contract. (Трябва да имаме договор.)

  We accepted his offer. (Ние приехме неговата оферта.)

  You have to pay the interest. (Ти трябва да платиш лихвата.)

  We don`t have the numbers. (Нямаме цифрите.)

  My father is businessman. (Баща ми е бизнесмен.)

  I write the contracts. (Аз пиша договорите.)

  I am in the business school. (Аз съм в бизнес училището.)

  Thanks for your interest. (Благодаря за интереса.)

  I have to accept her offer. (Трябва да приема нейното предложение.)

  I like the trade. (Харесвам търговията.)

  www.000webhost.com