Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Урок 1: Поздрави, дни от седмицата и части от деня

Lesson 1: Greetings, Days of Week, Parts of the Day

Part 1 Greetings

Част 1 Поздрави


Hallo! - Здравей!
Good morning! - Добро утро!
Good afternoon! - Добър ден!
Good evening! - Добър вечер!
Good night! - Лека нощ!
Have a nice day! - Приятен ден!
Nice to meet you! - Приятно ми е да се запознаем!
Nice to meet you, too! - На мен също ми е приятно да се запознаем!
It was nice meeting you! - Беше ми приятно да се запознаем!
Bye! / Good bye! - Довиждане!
Thank you! / Thanks! - Благодаря!
You`re welcome. / You are welcome. - Пак заповядай. (като отговор на "благодаря")
Welcome! - Заповядай/-те! (за покана)
Here you are! - Ето! / Заповядай! (ползва се повече в разговорният език.)

Примерен диалог за запознанство:
A: Hallo! I am Anne.

B: Hallo, Anne. I`m Tom. Nice to meet you.
A: Nice to meet you, too.
...
A: Thanks, Tom.
B: You`re welcome.
A: It was nice meeting you. Bye!
B: Bye, bye!

Part 2
Дни от седмицата:


Week (уиик) - седмица
Weekend (уиикенд) - събота и неделя
Monday (мънди) - понеделник
Tuesday (тююзди) - вторник
Wednesday (уензди) - сряда
Thursday (тъъзди) - четвъртък
Friday (фрайди) - петък
Saturday (сатърди) - събота

Sunday (сънди) - неделя

Забележка: Когато имаме съчетанието от букви th, то може да се произнася като българското "д", като е в they (дей) или като фъфлещо "т", както е в Thursday (поставяте езика си зад горните предни зъби и казвате "т").

Примерен диалог:
A: Hello! How are you? (Здравей! Как си?)
B: Fine, thanks. And you? (Благодаря, добре. А ти?)
A: I`m OK. When will you go in Greece? (Окей съм. Кога ще ходиш в Гърция?)
B: Well, I`ll go there in Monday. (Ами, ще ходя там в понеделник.)

Part 3
Части на деня:morning - сутрин
noon - пладне, обед; at noon - по обяд
afternoon - следобяд
evening - вечер
day - ден
night - нощ

Време за хранения:
breakfast (time) - закуска
lunch (time) - обяд
dinner (time) - вечеря

Примерен диалог:

A: Would you like to come out to dinner? (Би ли желал/а да излезем на вечеря?)
B: Sorry, I can`t. I have to go to hospital. (Съжалявам, не мога. Трябва да отида до болницата.)

 

 

Вижте и:

Урок 2: Месеци, сезони

 

 

www.000webhost.com