Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Помощ при писане на курсови работи! Ниски цени! Тел. 0886464431 /и на вайбър/

Употреба на инфинитив и на герунд

Gerunds and Infinitives

                 Инфинитивите и герундите са езикови форми, които действат като съществителни в изречението. Герунда се образува като към глагола се добави наставка –ing (swim -> swimming, walk -> walking). Инфинитива се образува като пред основната форма на глагола се прибави частицата to (swimm -> to swim, walk -> to walk).

  I like to eat ice cream. (Обичам да ям сладолед.)

  I like eating ice cream. (Обичам да ям сладолед.)

   

                  Понякога е трудно да се разбере коя от двете форми трябва да използваме в изречението. Ето няколко правила за това:

  1. И герунда, и инфинитива могат да бъдат след сказуемото в изречението.

  Примери: I don`t like to lose. (Не обичам да губя.)

                   I don`t like losing. (Не обичам да губя.)

  2. И герунда, и инфинитива могат да служат като подлог в изречението.

  Примери: Catching a chicken is difficult. (Хващането на пиле е трудно.)

                   To catch a chicken is difficult. (Хващането на пиле е трудно.)

  3. Когато имаме обаче предлог, след него можем да ползваме само герунд.

  Пример: I can`t leave a painting without finishing it. (Не мога да оставя картината без да съм я довършил.)

   

  www.000webhost.com