Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Futuro

Бъдеще време

           В испанския език има две бъдещи времена. Едното е с глагола “ir” като помощен глагол, а другото е това, което ще разгледаме тук. То се образува като към главната сричка на глагола се сложи определена наставка според рода и числото. На български се превежда като „ще...“

   

  Спрежение на глагола comer /ям/

   

  yo comeré

  tú comerás

  él/ella/usted comerá

  nosotros/nosotras comeremos

  vosotros/vosotras comeréis

  ustedes comerán

  ellos/ellas comerán

   

  Примерни изречения:

  No comeré por dos semanas. (Няма да ям две седмици.)

   

  Спрежение на глагола hacer /правя/

   

  yo haré

  tú harás

  él/ella/usted hará

  nosotros/nosotras haremos

  vosotros/vosotras haréis

  ustedes harán

  ellos/ellas harán

   

  Пример:

  No lo haremos. (Ние няма да го направим.)

   

  Примери с други глаголи:

  Los niños beberán leche esta semana. (Децата ще пият мляко тази седмица.)

  Estaremos aquí mañana. (Ние ще бъдем тук утре.)

  Mi madre siempre será joven. (Майка ми винаги ще бъде млада.)

  Usted me verá ese día. (Вие ще ме видите в този ден.)

   

   

  www.000webhost.com