Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Помощ при писане на курсови работи! Ниски цени! Тел. 0886464431 /и на вайбър/

Future in the Past

Бъдеще време в миналото

              Бъдеще време в миналото се ползва, когато говорим за нещо от миналото, което сме мислили, че е могло да се случи в бъдеще. Без значение е дали това се е сбъднало или не. Ползваме бъдеще време в миналото и когато говорим за обещание или план направени в миналото.

   

            Има два начина да се образува бъдеще време в миналото.

            Първият е: was/were + going to + глагол

  Пример: He was going to go to the movies last Friday night. (Той щеше да ходи на кино последния петък.)

            Вторият начин е: would + глагол. Този вариант се ползва, когато сме обещали или сме се съгласили да направим нещо.

  Пример: He said he would call when he arrived. (Той каза, че би се обадил, когато е пристигнал.)

   

  Забележка: Модалният глагол would се ползва и когато изразяваме възможност да се случи нещо.

  Пример: I waited to see if it would rain. (Аз чаках да видя дали би заваляло.)

   

   

  www.000webhost.com