Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Помощ при писане на курсови работи! Ниски цени! Тел. 0886464431 /и на вайбър/

Бъдеще просто време с "will"

Future Simple will

 

           Future Simple will (бъдеще просто време с глагола will) описва спонтанните решения, които вземаме, с намерение да ги изпълним. Те са такива, които не могат да бъдат повлияни от нищо и сме сигурни, че ще се случат. Също така се ползва за неутрално бъдеще, когато искаме да кажем, че знаем или мислим за бъдещето.


Форма:
    Образува се с помощта на глагола will, като главния глагол не променя инфинитивната си форма.
пример: will play
 

Употреба:

  - спонтанни решения:
пример: Wait, I will come with you. - Чакай, ще дойда с теб.

  - когато изразяваме надежда за нещо и вярваме, че ще стане
пример: He will probably come here tomorrow. - Навярно той ще дойде тук утре.

  - когато даваме обещание
пример: I will help you with your home work. - Ще ти помогна с домакинската работа.

  - когато говорим за действие, което не може да бъде променено
пример: It will rain tomorrow. - Утре ще вали.

  - обещание с уговорката ако...
пример: If I done my work, I will call you. - Ако си свърша работата, ще ти се обадя.

Самия глагол will се ползва и когато:
  - си поръчваме нещо в ресторант например.
пример: I`ll have the ham salad, please.

- отправяме покана към някого.
пример: Will you come to lunch?
 
Думи, често употребявани в Future I Simple will - tomorrow, next month, probably, perhaps и други.

 

 

Структура на изречението:

  - положително изречение
подлог, will, глагол в инфинитив, обстоятелствено пояснение
пример: I will play football. - Аз ще играя футбол.

  - отрицателно изречение
подлог, will not / won`t, глагол, обстоятелствено пояснение
пример: I will not play football. - Няма да играя футбол.
                I won`t play football.
  - въпросително изречение
will, подлог, глагол, обст. пояснение
пример: Will I play football? - Ще играя ли футбол?

Will може да се съкрати само на `ll след подлога.
пример: You`ll come here tomorrow.
 

Глаголът Shall
       Понякога може да се ползва shall вместо will, но само за 1 л. ед. и мн. ч. (I, we). Съкратената му форма също е `ll. Имат еднакво значение, но shall малко по-формално.
пример: I will be / shall be on holiday in August.
                What shall we do? (Какво ще правим?)
     Shall има и други значения. Може да го ползваме при оферти и предложения.
пример оферта: Shall I pack up your shopping for you? - Oh, thank you.
пример предложение: Shall we all go out together? - Good idea.

В американския английски shall не се ползва.
 

 

Вижте и:

Бъдеще просто време с "going to"

 

 

www.000webhost.com