Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Помощ при писане на курсови работи! Ниски цени! Тел. 0886464431 /и на вайбър/

Бъдеще просто време с "going to"

Future Simple going to

 

            Future going to (бъдеще време) показва действие, което ще се извърши в много близко бъдеще или такова действие, което ще се случи в близко бъдеще и е било планирано преди това.


Форма:

    Образува се със сегашно време на глагола be + going to + главния глагол в инфинитив.
пример: I am going to play.
 

Случаи на употреба на Future going to:

  - когато действието е предварително планирано
пример: I am going to study next year. - Аз ще следвам другата година.

  - когато описваме действие, което според нас ще се случи в най-близко бъдеще
пример: The sky is dark. It is going to rain.

  - когато предричаме нещо
пример: Oh no, I`m going to fall!
                My sister is going to have baby in March.

Думи, характерни за Future going to: next week, next year, tomorrow и други.


Структура на изречението:

  - положително изречение:
подлог, be (am, are, is), going to, глагол, обстоятелствено пояснение
пример: I am going to play football.

  - отрицателно изречение:
подлог, be (am, are, is), not, going to, глагол, обстоятелствено пояснение
пример: I am not going to play football.

  - въпросително изречение
be (am, are, is), подлог, going to, глагол, обстоятелствено пояснение
пример: Are you going to play football?

Ползваме going to и когато отказваме нещо.
пример: I`m sorry, but I`m not going to walk half a mile in the rain. - Съжалявам, но няма да вървя половин миля в дъжда.

       Често вместо be going to се ползва present continuous. Значението е близко.
пример: I`m going to visit my friend.
             I`m visiting my friend. - pres. cont.


       Когато главния глагол е go, пак може да се ползват и двете форми, но употребата на present continuous е по-необичайна.
пример: We`re going to go out this evening.
             We`re going out this evening. - pres. cont.

 

 

Вижте и:

Бъдеще продължително време

 

www.000webhost.com