Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Помощ при писане на курсови работи! Ниски цени! Тел. 0886464431 /и на вайбър/

Бъдеще перфектно време

Future Perfect Tense

           Future Perfect (Бъдеще перфектно време) показва действие, което ще бъде завършено в бъдеще.


Форма:
     Образува се с помощта на глаголите will и have, а главният глагол получава наставка -ed (като за минало време) или се ползва неправилен глагол в past simple.
пример:  will have played - ще сме играли

Думи, често употребявани във Future Perfect:

by Friday, in a week и други.


Структура на изреченията:

  - положително изречение:
подлог, will, have, глагол + -ed, обстоятелствено пояснение
пример:  I will have played with you before 5 p.m.

 

  - отрицателно изречение:
подлог, will, not, have, глагол + -ed, обстоятелствено пояснение
пример: I will not have played with you before 5 p.m.
       или: I won`t have played with you before 5 p.m.
 

  - въпросително изречение:
will, подлог, have, глагол + -ed, обстоятелствено пояснение
пример: Will we have played before 5 p.m.?

 

Was going to - това е форма за бъдеще време, която представя намерение в миналото да направим нещо в бъдеще, но все още не е изпълнено по една или друга причина. Превежда се като - щях, щеше, щяхме, щяхте, щяха да...  След формата винаги следва глагол в инфинитив.
пример: I was going to tidy the flat, but I didn`t have time.

Тази форма може да се използва и за предсказания в миналото.
пример: I knew something was going to go wrong with the plan.

 

 

Вижте и:

Сегашни времена за бъдеще

 

www.000webhost.com