Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Помощ при писане на курсови работи! Ниски цени! Тел. 0886464431 /и на вайбър/

Бъдеще продължително време

Future Continuous

 

               Има два типа бъдеще продължително време.

 

Първи тип

    Future Progressive (бъдеще продължително време) се ползва за период от време от бъдещето. Означава, че в някакъв период от бъдещето ние ще бъдем в средата на действие.


    Думи, често употребявани в Future Progressive - tomorrow, next week и други.


Форма

    Образува се с помощта на глаголите will и be, като към главния глагол се добавя наставката -ing.
пример: will be talking

Структура на изреченията:

  - положително изречение
подлог, will, be, главен глагол с -ing, обстоятелствено пояснение.
пример: I will be playing with you.

  - отрицателно изречение
подлог, will, not, be, главен глагол с -ing, обстоятелствено пояснение
пример: I will not be playing with you.

  - въпросително изречение
will, подлог, be, главен глагол с -ing, обстоятелствено пояснение
пример: Will I be playing with you?

Разлика между simple future (will do) и future progressive (will doing)

примери: The band will play when the President enters. - В случая президентът първо ще влезе и тогава бандата ще засвири.

               The band will be playing when the President enters. - Тук имаме предвид, че когато президентът влезе бандата вече ще свири.

 

Употреба:

  - когато някое действие ще се случи в посоката на намерения, тъй като е част от план или е част от разписание.
пример: The bus will be arriving soon.

  - когато нещо се случва като част от нещо рутинно.
пример: I`ll see you tomorrow. I`ll be passing your house.

  - когато питаме някого за неговите планове.
пример: Will you be going anywhere near a chemist today?

  - често future simple, future progressive и present progressive са взаимнозаменяеми.
пример: The visitors will be arriving / will arrive / are arriving later.
 

 

Втори тип

     Future II Progressive (Бъдеще продължително време от втори вид) набляга на посоката и продължителността на действието, което заема някаква част от бъдещето. Също така може да се употреби и при допускане на вероятност за нещо да се случи в бъдеще. По принцип се употребява рядко и може да се замени с Future Perfect.

Форма:

    Образува се с помощта на глаголите will, have, to be (been), като на главния глагол се добавя -ing.
 

Структура на изреченията:
  - положително изречение
подлог, will, have, been, главен глагол + -ing, обстоятелствено пояснение
пример: I will have been playing football.
  - отрицателно изречение
подлог, will, not, have, been, главен глагол + -ing, обстоятелствено пояснение
пример: I will not have been playing football.
  - въпросително изречение
will, подлог, have, been, главен глагол + -ing, обстоятелствено пояснение
пример: Will I have been playing football?
 

 

Вижте и:

Бъдеще перфектно време

 

 

www.000webhost.com