Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Помощ при писане на курсови работи! Ниски цени! Тел. 0886464431 /и на вайбър/

First Conditional
Първо условно наклонение

               Първо условно наклонение се ползва, когато се говори за събития които евентуално биха се случили в бъдеще, ако се изпълни дадено условие в настоящия момент. Тоест чрез него ние изразяваме евентуалния резултат от настоящото действие.

Пример: If you come with me, I`ll buy you coffee. (Ако дойдеш с мен, ще ти купя кафе.)

 

Структура:

               Състои се от две прости изречения. Първото започва с “If…”, следвано от подлог и глагол в сегашно просто време. Второто започва с подлог, след това имаме глагол в бъдеще просто време с “will” и накрая е допълнението.

                Да вземем горния пример. Първата част започва с “if” (If you come with me) – тук изказваме условието. Втората част е в бъдеще просто време (I`ll buy you coffee) – тук казваме какъв ще е резултата, ако условието бъде изпълнено.

 

 

www.000webhost.com