Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Помощ при писане на курсови работи! Ниски цени! Тел. 0886464431 /и на вайбър/

 Definite & Indefinite Articles

Определителни и неопределителни членове

  Определителните и неопределителните членове са много важни в английския език. Те се употребяват непрекъснато. Те са общо три: a, an и the. Като a/an са неопределителни членове, а the е определителен член.

   

  Определителния член the  се ползва, когато говорим за специфичен човек, животно, растение или предмет или когато говорим за нещо, което е единствено.

  Примери:  The girl who lives next door to me is really cute. (Момичето, което живее в съседство е много сладко.) – Става въпрос за точно определено момиче – момичето, което живее в съседство.

                   The president is a busy man. (Президентът е зает човек.) – Тук говорим за президента, който е само един на брой.

                  Неопределителните членове a/an  се ползват пред общи, неспецифични  съществителни имена или когато говорим за принадлежност на някой или нещо към някаква група. Ползваме „a“ пред съществителни или изрази от съществително и прилагателно пред него, които започват със съгласен звук, а „an“ се ползва пред такива, които започват с гласен звук.

  Примери:  Let’s go see a movie tonight. (Хайде да отидем да гледаме филм тази вечер.) – Тук не говорим за определен филм, а за филм по принцип.

                    Sarah is an actor. (Сара е актриса.) – Говорим за принадлежност към група, в случая професия.

                    I hope I get a car for my birthday. (Надявам се, че ще си взема кола за рождения ми ден.) – Тук все още колата не е взета и не е определено каква кола точно ще бъде.

   

                  Понякога ползваме просто неопределителен член, а не ползваме предлог, тъй като той се подразбира.

  Пример:

  Give a dog a bone. (Дай на кучето кокал.) – Става въпрос за куче по принцип и затова на английски е с неопределителен член, но на български е по-благозвучно с определителен член.

   

  www.000webhost.com