Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Помощ при писане на курсови работи! Ниски цени! Тел. 0886464431 /и на вайбър/

Дателен падеж
Dativ

     Съществителното или израза е в дателен падеж, когато е индиректен обект в изречението, т.е. когато дадено действие е насочено към обекта, но не се извършва директно върху него, а чрез друг обект (директен обект). Също така се ползва и когато имаме т.нар. дателни глаголи, т.е. глаголи, които изискват дателен падеж. А третата употреба е с предлози.

м. р. -> dem, einem, keinem, diesem, jedem, jenem и т.н.
ж. р. -> der, einer, keiner, dieser, jeder, jener и т.н.
ср. р. -> dem, einem, keinem, diesem, jedem, jenem и т.н.
мн. ч. -> den, keinen, diesen, jeden, jenen и т.н.

      Тук промените в членовете и определяемите думи са във всички родове и числа.

      Употреба на дателен падеж, когато имаме индиректен обект. Обикновено в българския превеждаме връзката между директен и индиректен обект със предлога "за" или "на".

Примери:
Ich hole dem Hund das Futter. - dem Hund се превежда като "на/за кучето", т.е. Купувам храна на/за кучето. Тук der Hund е индиректния обект, ние купуваме за него, но купуваме храна, т.е. храната е директния обект (das Futter)

Още примери:
Er kauft der Frau die Karte.
Wir zeigen dem Kind das Boot.
Wir geben einem Mann Geld.
Ich schicke meiner Freundin nichts.
Sie kauft unserem Kind Schokolade.

Употреба след глаголи, изискващи дателен падеж
Те са две групи:
    - глаголи, след които може да има директни (ползва се винителен падеж) и индиректни обекти (ползва се дателен падеж). Такива глаголи са: bringen, geben, holen, kaufen, schicken, sagen, zeigen.
Примери:
Er bringt seiner Freundin Blumen.
Wir geben der Katze Milch.
Ich hole meinem Bruder den Schlüssel.

- глаголи, след които обекта е директен и е може да е само в дателен падеж. Те са: antworten, danken, helfen, gehören, gefallen, folgen.
Примери:
Ich antworte dem Herrn.
Wir danken unserem Lehrer.

    - когато употребяваме глагола glauben и обекта е одушевен, ползваме дателен падеж за него, но когато обекта е предмет - ползваме винителен падеж.
Примери:
Ich glaube dem Kind. - Dativ
Ich glaube die Geschichte. - Akkusativ

       Много безлични конструкции също изискват дателен падеж.
Примери:
Es geht mir gut.
Es geht mir besser.
Es tut mir leid.
Es schmeckt mir (gut).

Някои съществителни получават окончания, когато са във винителен падеж. Същите тези съществителни имат окончания и когато са в дателен падеж. Окончанията са също -n и -en.
Примери:
Ich gebe dem Herrn die Zeitung. (Аз давам вестника на господина.)
Wir bringen dem Studenten ein Buch. (Ние носим книга на студента.)
Er gibt dem Touristen eine Landkarte. (Той дава карта на туриста.)

   Някои едносрични съществителни в мъжки и среден род получават окончание -e, когато са в дателен падеж. Въпреки, че това окончание се изисква граматически, то става все по-рядко употребявано. Днес употребата му се ограничава до няколко често употребявани идиоматични фрази, в строго формалния език и в поетичното слово.
Примери:
zu Hause
nach Hause
auf dem Lande
am Tage

 

 

 

www.000webhost.com