Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Помощ при писане на курсови работи! Ниски цени! Тел. 0886464431 /и на вайбър/

 

Das Zeug

 

                Думата „das Zeug“ означава “неща”. В немския език тази дума се използва също и за да се добавя към глагол или друго съществително и така се образува съществително. Тези съществителни имена винаги са в среден род.

  Примери: spielen (играя) – das Spielzeug (играчка)

                   fliegen (летя) – das Flugzeug (самолет)

                   das Werk (произведение, творчество) – das Werkzeug (инструмент)

                   fahren (пътувам) - das Fahrzeug (превозно средство)

                   das Feuer (огън) - das Feuerzeug (запалка)

   

  Примерни изречения:

  Das ist nicht mein Zeug. (Това не са моите неща.)

  Hast du ein Feuerzeug? (Имаш ли запалка?)

  Das Flugzeug ist alt. (Самолетът е стар.)

  Das Kind hat ein Spielzeug. (Детето има играчка.)

  Das ist mein Spielzeug! (Това е моята играчка.)

  Die Männer mögen die Werkzeuge. (Мъжете харесват инструменти.)

   

   

  www.000webhost.com