Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Помощ при писане на курсови работи! Ниски цени! Тел. 0886464431 /и на вайбър/

Бройни и небройни съществителни имена
Count and Noncount Nouns

                 В английския език съществителните имена се делят на бройни и небройни.

                 Бройните съществителни са тези, които могат да се преброят и всяка бройка от тях представлява индивидуален предмет или друго. Такива са например: cup (чаша), bottle (бутилка), dish (чиния), tree (дърво) и много други. Те имат единствено и множествено число, като множественото число се образува с –s или –es накрая:

Примери: a tree -> trees (дърво – дървета)

                    a dish -> dishes (чиния – чинии)

                При тях се ползва неопределителен член – a/an.

                Когато казваме, че имаме голямо количество от дадено бройно съществително, ползваме думата “many”.

Примери: many trees (много дървета)

                    many tables (много маси)

                    many girls (много момичета)

 

                Небройните съществителни са тези, които няма как да преброим и обикновено представляват някаква субстанция от нещо (напр. water, coffee, tea), за субективни понятия (напр. love, peace) и за колективни съществителни (напр. furniture, luggage). Те нямат форма за множествено число. За да определим някакво количество от тях можем да ползваме думите: some, much, less, a lot of, a little of.

                За разлика от бройните съществителни, където ползваме “many”, за небройните трябва да ползваме “much”.

                   При тях не може да се ползва неопределителен член (a/an), но може да се ползва определителен (the).

Примери: I have a lot of furniture in my house. (Аз имам много мебели вкъщи.)

                    This guidebook doesn’t have much information about French culture. (В това ръководство няма много информация за френската култура.)

                     Would you like some tea? (Бихте ли желали малко чай?)

 

Забележка: Ако ползвате “a lot” (много) за бройни съществителни, то тогава трябва да  ползвате формата “lots of”.

www.000webhost.com