Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Помощ при писане на курсови работи! Ниски цени! Тел. 0886464431 /и на вайбър/

Съюзни думи
Conjunctions

Съюзът е дума, която свързва две или повече думи, изрази или изречения. Има три вида съюзни думи: координиращи, подчинени и корелативни.

 

                Координиращите съюзни думи са следните: for, and, nor, but, or, yet и so. Те съединяват части от изречение, които са близки по смисъл.

Примери:

Would you like pie or cake? (Искаш ли пай или торта?)

John likes taking walks and riding his bike. (Джон обича да се разхожда и да кара велосипеда си.)

                Също така координиращите съюзи могат да свързват и две отделни изречения.

Примери:

I love coffee, but it makes my stomach hurt. = I love coffee. It makes my stomach hurt.

(Аз обичам кафе, но ме боли стомах от него.)

 

                Подчинените съюзни думи ни позволяват да съединим едно главно изречение с подчинено изречение. Такива съюзи са: although, because, before, if, since, while и много други.

Пример:

I cry whenever I watch that movie. (Аз плача всеки път, когато гледам този филм.)

Корелативните съюзни думи се ползват по двойки и показват връзка между две неща. Такива съюзи са: both… and, either… or, neither…nor, not… but, whether…or, not only… but also.

Примери:

Both Nate and Amy work at the library. (И Нейт и Ейми работят в библиотеката.)

Either Mom or Dad will pick you up from the airport. (Или мама или татко ще те вземе от летището.)

 

www.000webhost.com