Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Помощ при писане на курсови работи! Ниски цени! Тел. 0886464431 /и на вайбър/

Условни изречения от трети тип

Conditionals III

   Чрез условните изречения от трети тип изразяваме въображаеми ситуации от миналото и вероятния резултат от тях.

   Сложното условно изречение се състои от:
   - изречение с if, което е минало перфектно време (пр. had been).
   - главно изречение, в което ползваме комбинацията от глаголите would+have+past participle на главния глагол (минало причастие) - пр. would have been.

Примери:
If we had (we`d) gone earlier, we would (we`d) have had better weather.
If Mark had phoned her, Anna would not (wouldn`t) have been so annoyed.
Особености:

  - глагола в if-изречението е в минало перфектно време. Не се ползва глагола would.
 
  - главното изречение често съдържа комбинацията would have, но може да ползваме и could have и might have, според смисъла на изречението.
пр. If I`d had my mobile yesterday, I could have contacted you.
      If we`d stopped to buy a paper, we might have missed the train.
 
  - кратката форма `d се употребява и за глагола would и за had.
пр. If you`d rung me, I`d have come to see you.
      (If you had rung me, I would have come to see you.)
 

Употреба:
Ползва се когато говорим за неща от миналото, които са могли да се случат, но не са се случили, като понякога ги казваме и за да укорим някой за някоя негова грешка. Също така се ползва и когато изразяваме съжаление за миналото.
Примери:
If you`d been a bit more careful, you wouldn`t have to cut yourself.
If John had set his alarm clock, he wouldn`t have overslept.
If I hadn`t fallen ill and missed the interview, I might have got the job.
 

Сравнение между тип 2 и тип 3:
Вижте следните примери:
тип 2: If you planned things properly, you wouldn`t get into a mess. (Ако беше планирал...)
тип 3: If you had planned things properly, wou wouldn`t have got into mess. (Ако си бил планирал...)

Разликата е много малка и поради тази причина често се смесват двата типа.
Примери:
If you had planned things at the start, we wouldn`t be in this mess now.
                 III-ри тип                                                II-ти тип

If Matthew was more sensible, he would have worn a suit to the interview.
                 II-ти тип                            III-ри тип      

 

www.000webhost.com