Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Помощ при писане на курсови работи! Ниски цени! Тел. 0886464431 /и на вайбър/

Условни изречения от първи тип

Conditionals I

 

    Условните изречения от първи тип се ползват, когато говорим за възможни бъдещи действия, които може да се случат, но може и да не се случат при дадено условие.

   Сложното условно изречение се състои от две прости изречения:
     -изречение, започващо с if (ако), в което се съдържа условието. То е в сегашно просто, сегашно продължително или сегашно перфектно време.
     -главно изречение, което е в бъдеще просто време и съдържа възможния резултат.

примери:
If we hurry, we`ll catch the bus. - Ако побързаме, ще хванем автобуса.
If we miss it, there`ll be another one. - Ако го изпуснем, ще има друг.


Важни особености на условното изречение от първи тип:
 
  - глаголът в if-изречението е в сегашно време, а не в бъдеще. Но може да ползваме глагола will, когато отправяме молба към някого.
пр. If you`ll just wait a moment, I`ll find someone to help you.

- освен сегашно просто време, в if-изречението може да ползваме и сегашно продължително и сегашно перфектно време.
пр. If we`re expecting visitors, the flat will need a good clean.
      If you`ve finished with computer, I`ll put it away.

   - в главното изречение обикновено се ползва глагола will, но може да ползваме и друг модален глагол, като например can.
пр. If you haven`t got a television, you can`t watch it, can you?
      If Mark is going to a job interview, he should wear a tie.

   - обикновено в състава на сложното изречение - if-изречението е първо, но може и да сложим на първо място главното изречение.
пр.   If I hear any news, I`ll phone you.
или: I`ll phone you if I hear any news.
Обърнете внимание, че при обърнатото изречение не се ползва запетая.

 

Други употреби на условното изречение от първи тип:
 
   - когато правим оферти и предложения.
пр. If you need a ticket, I can get you one.

   - когато отправяме предупреждения или закани.
пр. If you go on like this, you`ll make yourself ill.
      If you don`t apologize, I`ll never speak to you again.


     Когато нещо следва автоматично и веднага от друго нещо, може да ползваме сегашно просто време и в двете прости изречения.
пр. If you heat water, it boils.
      If Mark has any money, he spends it.

 

 

www.000webhost.com