Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Помощ при писане на курсови работи! Ниски цени! Тел. 0886464431 /и на вайбър/

Comparatives and Superlatives

              Сравнителната и превъзходната степени на прилагателните имена ни помагат да правим сравнения между хора, места и предмети.

 

Сравнителна степен

                В зависимост от дължината на прилагателното име, можем да образуваме превъзходната степен по два начина:

Ако прилагателното име е с една или две срички добавяме наставка “-er” и ползваме думата “than”.

Пример: Anna is smarter than Emma. (Анна е по-умна от Ема.)

Ако краткото прилагателно име завършва на “-y”, то когато добавяме наставката става “-ier”.

Пример: Anna is happier than Emma. (Анна е по-щастлива от Ема.)

Ако прилагателното име е с три или повече стрички, то тогава не слагаме наставка, а ползваме думата “more”. Оформя се така: “more+adjective+than”.

Пример: Sarah is more beautiful than Anna. (Сара е по-красива от Анна.)

 

Превъзходна степен

 

                И тук важи правилото за къси и дълги прилагателни имена.

Ако прилагателното име е с една или две срички, прибавяме наставка “-est”, като пред него трябва да поставим и определителен член “the”.

Пример: He is the fastest runner on the team. (Той е най-бързия бегач в тима.)

Ако прилагателното име завършва на “-y”, при добавянето на наставката става така: “-iest”.

Пример: She is the prettiest girl in the world. (Тя е най-хубавото момиче на света.)

Ако прилагателното име е с три или повече срички, то тогава ползваме “the most” или “the best” пред прилагателното, като не добавяме наставка към него.

Пример: She is the most beautiful woman I`ve ever seen. (Тя е най-красивата жена, която съм виждал някога.)

 

 

www.000webhost.com