Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Помощ при писане на курсови работи! Ниски цени! Тел. 0886464431 /и на вайбър/

Be Able To

                Изразът “be able to” означава, че нещо ни е възможно да направим нещо. Превежда се: мога, в състояние съм.

                Понякога този израз се използва вместо модалните глаголи “can” и “could”. Например вместо “I can`t go,” можем да кажем: “I am not able to go.”

                Може да ползвате изразът “be able to” във всички лица и числа и във всички времена, като само трябва да сменяте спрежението и формата на глагола “be”.

Примери: I wasn’t able to go with him. (Не можах да отида с него.)

               He will be able to visit me tomorrow. (Той ще може да ме посети утре.)

               Are you able to swim across the lake? (Можеш ли да преплуваш езерото.)

               I don’t think we are able to attend. (Не мисля, че може да присъстваме.)

 

 

www.000webhost.com