Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Помощ при писане на курсови работи! Ниски цени! Тел. 0886464431 /и на вайбър/

Articles, Quantifiers, and Detereminers

Определителни и неопределителни членове, думи за количество и определящи думи

 

     Определителни и неопределителни членове, думи за количество и определящи думи са малки думи, които се ползват със съществително и застават пред него в изречението.

 

 

1. Членове (articles) – те са два вида:

    - Неопределителни – a/an – ползваме ги, когато говорим за нещо или някой неопределен. Не се превежда на български език.

Пример: It`s a banana. (Това е банан.)

 

     - Определителни – the – ползва се за съществително, което е определено, тоест ние вече сме говорили за него или го познаваме. При превода на български език добавяме наставки: -ът/-а, -ят/-я за мъжки род, -та за женски род и –то за среден род.

Пример: That`s the Sally`s boss. (Това е шефът на Сали.)

 

    - Думи, които се ползват за определяне на съществителните – Тези думи също характеризират съществителните. Това са: each, every, either, neither, much, enough, which, what, some, any.

 

2. Думи за количество (quantifiers)  – някои от посочените по-горе думи се използват за определяне на това какво е количеството от дадено съществително. Тези думи са much, enough, some (в значението му на „малко“). Освен тях има и още няколко такива думи, това са: many, a few, a little, plenty, a lot.

Примери: I don`t have enough money. (Нямам достатъчно пари.)

                   Look, there are many stars tonight. (Виж, има много звезди тази вечер.)

                   I have some fruits. (Имам малко плодове.)

 

3. Определящи думи (determiners) – Това са думите some и any. И двете се превеждат на български, като „някакъв“. Разликата при тях е в употребата, some се използва в положителни изречения, а any в отрицателни (тук придобива смисъла на „никакъв“) и въпросителни изречения.

Пример: I would like some food. ( Бих желал някаква храна.)

I`m not allowed to have any pets in my house. (Не ми е разрешено да имам никакви домашни животни вкъщи.)

Do you have any money? (Имаш ли някакви пари?)

Articles, Quantifiers, and Detereminers

Определителни и неопределителни членове, думи за количество и определящи думи

     Определителни и неопределителни членове, думи за количество и определящи думи са малки думи, които се ползват със съществително и застават пред него в изречението.

 

1. Членове (articles) – те са два вида:

    - Неопределителни – a/an – ползваме ги, когато говорим за нещо или някой неопределен. Не се превежда на български език.

Пример: It`s a banana. (Това е банан.)

 

     - Определителни – the – ползва се за съществително, което е определено, тоест ние вече сме говорили за него или го познаваме. При превода на български език добавяме наставки: -ът/-а, -ят/-я за мъжки род, -та за женски род и –то за среден род.

Пример: That`s the Sally`s boss. (Това е шефът на Сали.)

 

    - Думи, които се ползват за определяне на съществителните – Тези думи също характеризират съществителните. Това са: each, every, either, neither, much, enough, which, what, some, any.

 

2. Думи за количество (quantifiers)  – някои от посочените по-горе думи се използват за определяне на това какво е количеството от дадено съществително. Тези думи са much, enough, some (в значението му на „малко“). Освен тях има и още няколко такива думи, това са: many, a few, a little, plenty, a lot.

Примери: I don`t have enough money. (Нямам достатъчно пари.)

                 Look, there are many stars tonight. (Виж, има много звезди тази вечер.)

                 I have some fruits. (Имам малко плодове.)

 

3. Определящи думи (determiners) – Това са думите some и any. И двете се превеждат на български, като „някакъв“. Разликата при тях е в употребата, some се използва в положителни изречения, а any в отрицателни (тук придобива смисъла на „никакъв“) и въпросителни изречения.

Пример: I would like some food. ( Бих желал някаква храна.)

               I`m not allowed to have any pets in my house. (Не ми е разрешено да имам никакви домашни животни вкъщи.)

               Do you have any money? (Имаш ли някакви пари?)

 

 

www.000webhost.com