Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Определителен и неопределителен член

Artículo definido e indefinido

      Определителния и неопределителния член са думи, които стоят пред съществителното име, като по този начин показват дали става дума за специфичен предмет, личност или за неопределен предмет, неопределена личност и т.н.

    Неопределителните членове в испанския език са следните:
    За единствено число:
    - за мъжки род - un (пример: un alumno - студент)
    - за женски род - una (пример: una alumna - студентка)
    За множествено число:
    - за мъжки род - unos (пример: unos alumnos - студенти)
    - за женски род - unas (пример: unas alumnas - студентки)

    Определителните членове са следните:
    За единствено число:- за мъжки род - el (пример: el alumno - студентът/студента)
    - за женски род - la (пример: la alumna - студентката)
    За множествено число:
    - за мъжки род - los (пример: los alumnos - студентите)
    - за женски род - las (пример: las alumnas - студентките)
 

www.000webhost.com