Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Помощ при писане на курсови работи! Ниски цени! Тел. 0886464431 /и на вайбър/

Винителен падеж
Akkusativ

       Винителния падеж на съществителното се ползва, когато то е директен обект в изречението, т.е. действието се извършва върху или спрямо него.
Членовете се променят по следния начин:
м. р. -> den, einen, keinen, diesen, jeden, jenen и т.н.
ж. р. -> die, eine, keine, diese, jede, jene и т.н.
ср. р. -> das, ein, kein, dieses, jedes, jenes и т.н.
мн. ч. -> die, keine, diese, jede, jene и т.н.

        Промените всъщност са само за мъжки род, където der става den, ein -> einen и така нататък.

Wir kaufen den Wagen.
Ich nehme die Zaitung.
Wir kennen ihren Bruder.
Sie braucht ihre Tasche.

Винителен падеж се употребява и за изразяване на определено време или продължителност на дадено време.
Примери:
Er bleibt eine Woche in Bonn.
Sie besucht mich jeden Tag.
Sie fährt jedes Jahr nach Deutschland.

       Има малка група от съществителни, които освен члена (определителен, неопределителен, отрицателен) пред тях, променят и наставката си когато са във винителен падеж. Въпреки, че те са лесни за запомняне, полезно би било да знаете, че съществителните от мъжки род, които се формират от прилагателни или от причастия на глаголите (пр. der Junge, der Alte, der Bekannte и др.) спадат към тази група, както и съществителни, окончаващи на -ent и -ist (пр. der Student, der Tourist).

Примери:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерни изречения:
Wir treffen den Studenten.
Kennst du einen Helden?
Wir haben euren Nachbarn gesehen.

 

 

gallery/akkusativ
www.000webhost.com