Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Помощ при писане на курсови работи! Ниски цени! Тел. 0886464431 /и на вайбър/

Наречия
Adverbs

             Наречията са думи, които променят смисъла на други думи или просто ги описват. Те могат да променят смисъла на:

            - глаголи - пример: He speaks slowly. (Той говори бавно.)

            - прилагателни - пример: This house is quite big. (Тази къща е доста голяма.)

            - други наречия - пример: He walked very slowly. (Той ходеше много бавно.)

 

           Много от наречията се образуват от прилагателни имена, като се добавя наставката -ly.

Примери: slow -> slowly

                quick -> quickly

                glad -> gladly

           Трябва обаче да внимавате при прилагателни, които завършват на -y, като например happy, в този случай наречието ще бъде happily.

Примери: easy -> easily

                lucky -> luckily

           Трябва да внимавате и за това, че има няколко прилагателни, които си завършват на -ly да не ги объркате с наречия. Това са: elderly, likely, lonely, silly, ugly.

 

           Има и такива наречия, които не се образуват от прилагателни. Това са:

           - наречията за количество: quite, very и други.

           - наречия за време: just, now, then, tomorrow, today, often, after, before, first, last.

- наречията за място: here, there, nearby.

           - наречията yet, still, already.

           - част от наречията за честота: often, sometimes.

           - част от наречията, които се ползват в началото на изречението: perhaps, of course.

 

Място на наречието в изречението

           Наречието може да бъде в началото, средата или в края на изречението. Например:

Quickly, she ran down the street.

She ran quickly down the street.

She ran down the street quickly.

          Не може обаче да слагате наречието между глагола и обекта след него. Например може да кажем: "I hungrily ate an apple.", но не можем да кажем: "I ate hungrily an apple."

 

 

www.000webhost.com