Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Помощ при писане на курсови работи! Ниски цени! Тел. 0886464431 /и на вайбър/

Прилагателни имена

Adjectives

 

     Прилагателните са думи, с които описваме качествата, които има дадено съществително. Това са думи като например warm, hot, good, bad и т.н.

    Място на прилагателните в изречението:
  
   - пред съществителното, което определят.
пр. Mark`s got new car.

  - след свързващ глагол (глагол, който изразява състояние, а не действие)
пр. This coffee tastes good.

  - има прилагателни, които могат да стоят само на определена позиция - такива, които са само пред съществителни и такива, които са само след свързващи глаголи.

 

   1) прилагателни, само пред съществителни.
пр. Be careful crossing the main road.
      The only problem is I`ve got no money.

Други прилагателни, стоящи само пред съществителни: chief (=main), elder (=older), eldest (=oldest), inner, outdoor, outer, principal (=main), upper.

 

   2) прилагателни, само след свързващ глагол.
пр. At least the baby is asleep.
      Claire`s two sister are very alike.
      I`m really pleased to see you.
      Lilly looked ill, I thought.
     Други прилагателни, стоящи само след свързващ глагол: afraid, alone, alive, ashamed, awake, content (=happy), fine (=in good health), glad, unwell, well.

Понякога ползваме две или повече прилагателни заедно. Има обаче определен ред, според който трябва да ги подредим, според вида на прилагателното.
Реда на прилагателните е следният:
1. За мнение - примери: wonderful, great, awful, nice и други
2. За размер - примери: small, long, tall, big и други
3. За повечето други качества - примери: soft, wet и други
4. За възраст - примери: old, new, young и други
5. За цвят - примери: red, white, blue и т.н.
6. За произход - примери: Amerikan, British и т.н.
7. За материал - примери: stone, plastic, steel и други
8. За тип - примери: electric kettle, political matters
9. За предназначение - примери: a bread knife, a bath towel

Примери с комбинации:
a small green insect (размер, цвят)
Japanese industrial designers (произход, тип)
a wonderful new face cream (мнение, възраст, предназначение)

     Понякога ползваме в комбинация две съществителни, като едното определя другото, т.е. играе ролята на прилагателно. То винаги се употребява първо.
пр. a glass door - стъклена врата
      a computer program - компютърна програма

Пред някои прилагателни можем да употребяваме определителен член (the), когато говорим за група от хора в обществото, като например the disabled (инвалидите), the blind (слепите) и т.н.

 

Видове прилагателни за групи:

 

    - прилагателни за определяне на социална или икономическа позиция: the disadvantaged, the hungry, the poor, the rich, the strong, the privileged, the unprivileged, the unemployed, the weak и други.

 

    - прилагателни за определяне на физическа кондиция: the blind, the deaf, the disabled, the sick, the handicapped, the living и други.

 

    - прилагателни за определяне на възраст: the elderly, the middle-aged, the old, the young, the over-sixties и други.

 

www.000webhost.com