Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Помощ при писане на курсови работи! Ниски цени! Тел. 0886464431 /и на вайбър/

Прилагателни имена
Adjectives

 

              Прилагателните имена са думи, които описват съществително име или местоимение. Например прилагателните са думи като: pretty (хубав), ugly (грозен), smart (умен), stupid (глупав) и други.

 

Място в изречението

              По принцип прилагателното име застава пред съществителното.

Пример: That was a scary movie! (Това беше страшен филм!/Този филм беше страшен.)

               В изречения, където прилагателното се отнася за подлога, то застава след глагола, но си се отнася за подлога, а не за глагола.

Пример: Your baby is very cute. (Вашето бебе е много сладко.)

              В английския език прилагателните не си менят формата според число или род, те са еднакви при всички случаи.

Пример: That girl is beautiful.

              Those girls are beautiful.

 

             Прилагателните могат да се ползват и когато описваме как се чувства някой. Тогава те обикновено са производни от глаголи и окончават на –ed. Най-често се ползват с глагола “be”.

Пример: I`m so excited about the concert tonight. (Много съм развълнуван за концерта довечера.)

 

www.000webhost.com