Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Помощ при писане на курсови работи! Ниски цени! Тел. 0886464431 /и на вайбър/

Условни изречения от втори тип

1. Условните изречения от втори тип се използват, когато говорим за фантазии, мечти, желания.

 

2. Те се ползват и за предложения и молби.

Пример: Ich hätte gern...

Würden Sie bitte...

Könnten Sie bitte...

Wir könnten...

Wir solten...

Ich würde lieber...

 

3. Условното наклонение от втори тип се образува като минало време или като се ползва спрегнатия глагол würden + инфинитив на главния глагол.

Примери: Wie wäre es, wenn ich ein begnadeter Musiker wäre?

Was würden Sie machen, wenn Sie viel Geld hätten?

 

4. Когато глаголът е правилен, то формата му за минало време и за условно наклонение от втори тип са еднакви.

 

5. Когато глаголът е неправилен или модален, има някои разлики: често основната гласна се превръща в ум-лаут и винаги в първо и трето лице, единствено число завършва на „-е“.

 

Форми на модалните глаголи за първо и трето лице, ед.ч.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форми на някои неправилни глаголи за първо и трето лице, ед.ч.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gallery/konjuktivii1
gallery/konjuktivii2
www.000webhost.com