Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Помощ при писане на курсови работи, казуси, есета, презентации! Ниски цени! Тел. 0886464431 /и на вайбър/

 

 

Урок 41: Наречия за време

 

 

 

 

  mehr – повече

  oft - често

  wenig – малко

  manchmal - понякога

  zahlreiche – много, многочислен

  mal - път

  häufig – често, обикновено

  selden - рядко

  ein bisschen - малко

  je..., je...; je..., desto... – колкото по..., толкова по...

  meist – обикновено, най-често, най-вече

  keinerlei – никакъв

   

  Ich brauche mehr Geld. (Имам нужда от повече пари.)

  Ich laufe oft. (Ходя често.)

  Die Küche hat wenige Teller. (В кухнята има малко чинии.)

  Manchmal ist alles normal. (Понякога всичко е нормално.)

  Es gibt zahlreiche Gruppen. (Има много групи.)

  Nicht das letzte Mal. (Не и последния път.)

  Nicht mehr und nicht weniger. (Нито повече, нито по-малко.)

  Ist es häufig? (Често ли е?)

  Sie ist selden in der Praxis. (Тя рядко е в лекарския кабинет.)

  Ein anderes Mal. (Някой друг път.)

  Ich brauche ein bisschen Zucker. (Имам нужда от малко захар.)

  Je größer, je stärker. (Колкото по-голям, толкова по-силен.)

  Je mehr, desto besser. (Колкото повече, толкова по-добре.)

  Meist mag ich ihm. (Обикновено го харесвам.)

  Er hat keinerlei Freunde. (Той няма никакви приятели.)

  Das ist weniger als wir brauchen. (Това е по-малко, отколкото ни трябва.)

  Das ist selden. (Това е рядко.)

  Du hast zahlreiche Werkzeuge. (Ти имаш много инструменти.)

  Manchmal ist alles toll. (Понякога всичко е страхотно.)

  Ich sehe sie selten. (Аз я виждам рядко.)

   

   

  Вижте и Урок 42: Модални глаголи

  www.000webhost.com