Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Урок 3: Запознаване

  Wie heißt du? (Как се казваш?)

  Hallo, ich heiße Klaus. (Здравей, казвам се Клаус.)

  Ich bin Hans. (Аз съм Ханс.)

  Er heißt Hans. (Той се казва Ханс.)

  Du kommst aus Sofia. (Ти си от София. / Ти идваш от София.)

  Sie kommt aus Deutschland. (Тя е от Германия. / Тя идва от Германия.)

  Wir kommen aus Bulgarien. (Ние сме от България. / Ние идваме от България.)

  Spichst du Englisch? (Говориш ли английски?)

  Ja, ich spreche Englisch. (Да, говоря английски.)

  Sprechen Sie Deutsch? (Говориш ли немски?)

  Ja, ich spreche Deutsch. (Да, говоря немски)

  Verstehst du Deutsch? (Разбираш ли немски?)

  Ja, ich verstehe Deutsch. Danke. (Да, разбирам немски. Благодаря.)

  Wir verstehen Englisch. (Ние разбираме английски.)

  Du verstehst Englisch. (Ти разбираш английски.)

   

   

  Вижте и Урок 4: Храна

   

  www.000webhost.com