Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Помощ при писане на курсови работи! Ниски цени! Тел. 0886464431 /и на вайбър/

Урок 20: Професия, работа

Lektion 20: Beruf, Arbeit

A: Was sind Sie von Beruf? (Какъв сте по професия?)

B: Ich bin... (Аз съм...)

                 ...Arbeiter. (работник)

                 …Jurist. (юрист, адвокат)

                 …Apotheker. (аптекар)

                 …Journalist. (журналист)

                 …Schauspieler. (актьор)

                 ...Arzt. (лекар)

                 ...Ingenieur. (инжинер)

                 ...Krankenschwester. (медицинска сестра)

                 ...Verkäufer. (продавач)

                 …Schuhmacher. (обущар)

                 …Schriftsteller. (писател)

                 …Lehrer. (учител)

 

A: Wo sind Sie tätig? (Къде работите?)

B: Ich bin in einer Fabrik tätig. (Работя в една фабрика.)

 

A: Wie ist Ihre Arbeitszeit? (Какво е работното ви време?)

B: Ich arbeite von 9 bis 18 Uhr. (Работя от 9 до 18 ч.) Mittags haben wir Pause. (На обяд имаме почивка.)

A: Wann gehen Sie zur Arbeit? (Кога тръгвате за работа?)

B: Gewöhnlich eine Stunde vor dem Arbeitsbeginn. (Обикновено един час преди започване на работа.)

 

A: Als was sind Sie tätig? (Какво работите?)

B1: Ich bin freischaffend. (На свободна практика съм.)

B2: Ich bin Rentner(-in). (Аз съм пенсионер/пенсионерка.)

 

A: Was verdienen Sie im Monat? (Колко печелите на месец?)

B: Mein Gehalt beträgt ... Euro im Monat. (Получавам месечно ... евро.)

 

 

www.000webhost.com