Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Урок 2: Обекти във винителен падеж

  essen - ям

  trinken - пия

  lesen - чета

  haben - имам

  das Wasser - вода

  die Milch - мляко

  der Apfel, die Äpfel – ябълка, ябълки

  das Brot, -e - хляб

  die Zeitung, -en - вестник

  das Buch, die Bücher – книга, книги

   

  Спрежение на глаголите в сегашно време

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Изречения:

  Er trinkt Milch.

  Ich trnke Wasser.

  Ich esse einen Apfel.

  Ein Mann liest eine Zeitung.

  Sie lesen Bücher.

  Er liest ein Buch.

  Er hat einen Apfel.

  Sie hat Wasser.

  Ihr habt Brot.

   

  Забележка: Подчертаните обекти са във винителен падеж. Когато обекта е от мъжки род, както е “der Apfel“ неопределителния член от ein се променя на einen, а за другите родове и за множествено число промяна няма. Съществителните Wasser и Milch нямат неопределителни членове, тъй като са небройни съществителни, но си имат род.

   

   

  Вижте и Урок 3: Запознаване

   

  gallery/essen trinken
  www.000webhost.com