Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Помощ при писане на курсови работи, казуси, есета, презентации! Ниски цени! Тел. 0886464431 /и на вайбър/

 

Урок 19: Съюзни думи

 

  oder - или

  denn – 1. тъй като, защото, понеже; 2. отколкото

  aber – но, обаче, а, ама

  doch – но, обаче

  entweder...oder... - или... или...

  wenn – ако, когато, щом

  weil – защото, понеже

  dass - че

  da – тъй като, защото, понеже

  obwohl – макар че, въпреки че

  sobald – щом, веднага щом, щом като

  solange – докато, през времето

  sondern – но, вместо това

   

  Забележка: Имайте предвид, че някои от съюзните думи се ползват и като наречия, но с друго значение. Например “da” като наречие означава “там”. Тук сме дали техните значения само като съюзни думи.

   

  Ist das ein Schloss oder ein Hotel? (Това замък ли е или хотел?)

  Es ist perfekt, denn es ist rund. (Това е идеално, защото е кръгло.)

  Ich mag keine Orangen, aber ich mag Äpfel. (Не харесвам портокали, но харесвам ябълки.)

  Er hat Durst, doch er trinkt nicht. (Той е жаден, но не пие.)

  Entweder ja oder nein. (Или да или не.)

  Doch das ist nicht richtig. (Но това не е вярно.)

  Aber der Kaffee ist nicht süß. (Но кафето не е сладко.)

  Wenn ich esse, laufe ich nicht. (Когато ям, не тичам.)

  Ich esse, weil ich Hunger habe. (Ям, когато съм гладен.)

  Du trinkst, weil du Durst hast. (Пиеш, когато си жаден.)

  Ich schreibe, dass ich stark bin. (Пиша, че съм силен.)

  Er sieht, dass du ein Buch hast. (Той вижда, че имаш книга.)

  Wir schwimmen, da wir Fischen sind. (Ние плуваме, защото сме риби.)

  Ich esse es, obwohl ich es nicht mag. (Ям го, въпреки че не ми харесва.)

  Solange er spielt, ist er gesund. (Докато той играе, значи е здрав.)

  Er ist schön, obwohl er alt ist. (Той е хубав, въпреки че е стар.)

  Er rennt, sobald er dich sieht. (Той бяга веднага щом те види.)

  Ich lerne nicht Englisch, sondern Deutsch. (Аз не уча английски, а немски.)

  Ich esse nicht, sondern trinke. (Аз не ям, а пия.)

  Die Schuhe sind nicht groß, sondern klein. (Обувките не са големи, а малки.)

  Wir sehen, dass es reicht. (Ние виждаме, че е достатъчно.)

  Da ich müde bin, schlafe ich. (Когато съм уморен, спя.)

   

   

  Вижте и Урок 20: Хора

  www.000webhost.com