Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Урок 17: Език

Lektion 17: Sprache

A: Sprechen Sie Deutsch/Englisch/Bulgarisch? (Говорите ли немски/английски/български?)

B: Ja, ein wenig. / Nicht sehr gut. / Ja, recht gut. (Да, малко. / Не много добре. / Да, доста добре.)

 

A: Welche Sprache sprechen Sie? (Какви езици говорите?)

B: Ich spreche Englisch und ein wenig Deutsch. (Говоря английски и малко немски.) Aber ich lerne tüchtig Deutsch. (Но усилено уча немски.)

 

A: Verstehen Sie mich, wenn ich Deutsch sprechen? (Разбирате ли ме, когато говоря на немски?)

B: Nein, ich verstehe Sie nicht. (Не, не ви разбирам.)

 

A: Haben Sie mich verstanden? (Разбрахте ли ме?)

B: Ja, ich habe verstanden, was Sie gesagt haben. (Да, разбрах какво казахте.)

 

A: Vestehen Sie, worum es sich handelt? (Разбирате ли за какво става дума?)

B: Ich habe es nicht verstanden. Sagen Sie es bitte noch einmal. (Не разбрах. Повторете още веднъж, моля.)

 

A: Sie sprechen ausgezeichnet Deutsch. (Вие говорите немски отлично.)

B: Ja, ich lerne die Sprache schon viele Jahre. (Да, уча го от много години.)

 

 

Wie heißt das auf Deutsch? – Как се казва това на немски?

Spricht jemand hier Englisch? – Говори ли някой тук български?

Was sagt er/sie? – Какво казва той/тя?

Was hat er/sie gesagt? – Какво каза той/тя?

 

 

Вижте и:

Урок 18: Възраст и външност

 

www.000webhost.com