Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Помощ при писане на курсови работи! Ниски цени! Тел. 0886464431 /и на вайбър/

Урок 15: Характер и лични качества

Lektion 15: Charaktereigenschaften

Er/sie ist sehr sympatisch. – Той/тя е много симпатичен/симпатична.

Er/sie ist nett. – Той/тя е мил/а.

Er/sie ist sehr abstoßend. – Той/тя е много неприятен/неприятна.

Er ist ein ehrlicher rechtschaffener Mensch. – Той е честен и почтен човек.

Du kannst dich auf ihn/sie verlassen. – Можеш да разчиташ на него/нея.

Mit ihm/ihr ist nicht zu rechnen. – На него/нея не може да се разчита.

Er/sie hält immer Wort. – Той/тя винаги държи на думата си.

Er/sie ist sehr grob. – Той/тя е много груб/а.

Er/sie ist sehr langweilig. – Той/тя е много скучен/скучна.

Das Kind ist sehr brav. – Детето е много послушно.

Das Kind ist sehr ungehorsam. – Детето е много непослушно.

Er/sie ist sehr bescheiden. – Той/тя е много скромен/скромна.

Er/sie ist sehr klug. – Той/тя е много умен/умна.

Er/sie ist sehr dumm. – Той/тя е много глупав/а.

 

 

Вижте и:

Урок 16: Покана и гостуване

 

www.000webhost.com