Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Помощ при писане на курсови работи! Ниски цени! Тел. 0886464431 /и на вайбър/

 

Урок 12: Притежателни местоимения

  mein – мой, моя, мое, мои

  dien – твой, твоя, твое, твои

  sein – негов, негова, негово, негови, неин, нейна, нейно, нейни

  unser – наш, наша, наше, наши

  euer – ваш, ваша, ваше, ваши

  ihr – техен, тяхна, тяхно, техни

  Ihr – Ваш, Ваша, Ваше, Ваши

   

  Притежателните местоимения получават наставка според рода, числото и падежа на съществителното, за което се отнасят.

   

  Deine Kinder essen. (Твоите деца ядат.)

  Meine Kinder laufen. (Моите деца тичат.)

  Meine Schuhe sind groß. (Моите обувки са големи.)

  Dein Mann schläft. (Твоят мъж спи.)

  Dein Kind hat Hunger. (Твоето дете е гладно.)

  Ist das deine Kuh? (Това твоята крава ли е?)

  Das ist mein Pferd. (Това е моят кон.)

  Seine Katze ist groß. (Неговата/нейната котка е голяма.)

  Ihre Hosen sind lang. (Вашите/техните панталони са дълги.)

  Ihr Haustier ist eine Ente. (Вашето/тяхното домашно животно е патица.)

  Ihre Frau liest ein Buch. (Вашата жена чете книга.)

  Das ist nicht unser Apfelsaft. (Това не е нашият ябълков сок.)

  Unsere Katze spielt. (Нашата котка играе.)

  Eure Männer sind stark. (Вашите мъже са силни.)

   

   

  Вижте и Урок 13: Показателни местоимения

  www.000webhost.com