Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Употреба на глагола "würden"

Основни правила:

1. Глаголът "würden" се ползва заедно с инфинитивна форма на друг глагол, за да се изрази желание, мечта или фантазия и се превежда като "бих желал".

2. В изречението "würden" е спрегаемия глагол, т.е. формата му е съобразена с лицето и числото на подлога, а другия глагол, който е в инфинитив - остава в края на изречението.
пр. Wo würdest du gern wohnen? - Ich würde gern auf dem Land wohnen.

3. Спрежение на "würden":
ich würde, du würdest, er/sie/es würde
wir würden, ihr würdet, sie/Sie würden

 

 

www.000webhost.com