Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Ударение

              В някои думи гласните звуци може да имат ударение. То показва на коя сричка трябва да сложим ударението в думата.

  Пример: teléfono – трябва да сложим ударението на втората сричка.

   

              Ударението служи и за да се различат две думи, които се пишат и звучат по еднакъв начин, но имат различно значение.

  Пример: él (той)

                 el (определителен член за мъжки род)

   

   

  www.000webhost.com