Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Съюзните думи "wenn" и "als"

1. И двете съюзни думи на български означават "когато" и ги използваме, когато говорим за време, когато нещо се случва или се е случило, т.е. те са времеви съюзни думи.
2. Те винаги стоят в началото на подчиненото изречение, в което се съдържат.
3. Всеки от тях се използва в определени случаи.
    3.1. Когато говорим за настояще или бъдеще време - ползваме "wenn".
пример: Wenn man klein ist, ist die Welt riesig groß.
     3.2. Когато говорим за минало състояние или за еднократно минало събитие - ползваме "als".
пример: Als ich klein war, schien die Welt riesig groß.
               Wann waren Sie glücklich? - Als ich zum ersten Mal allein mit dem Zug gefahren bin.
    3.3. Когато говорим за повтарящи се събития в миналото - ползваме "wenn".
пример: Wann waren Sie glücklich? - Wenn ich mit anderen Kindern spielen durfte.

 

 

www.000webhost.com