Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Съществителни, произхождащи от прилагателни

 

1. В немския език от някои от прилагателните можем да съставяме съществителни имена. Често те се употребяват след думи като "das", "etwas", "alles" и "nichts".
2. Този тип съществителни имена винаги са в среден род и получават определителен член "das".
3. Когато съществителното име е след "das" или "alles", то получава наставка "-e".
пр. gut -> das Gute, alles Gute
4. Когато съществителното име е след "etwas" или "nichts", то получава наставка "-es".
пр. etwas Gutes, nichts Gutes
5. Прилагателното име винаги се пише с малка буква, но когато го употребяваме като съществително - изписването е с голяма буква.

Още примери:

besonder –> das Besondere, alles Besondere, etwas Besonderes, nichts Besonderes

interessant –> das Interessante, alles  Interessante, etwas Interessantes, nichts Interessantes

schön –> das Schöne, alles Schöne, etwas Schönes, nichts Schönes 

Употреба в изречения:

Was hast du denn am Wochenende gemacht? - Nichts Besonderes.

(Какво прави през уикенда? - Нищо особено.)

Alles Gute für deinen Umzug am Wochenende. - Danke!

(Успех при преместването ти в края на седмицата. - Благодаря!)

 

 

www.000webhost.com