Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Помощ при писане на курсови работи! Ниски цени! Тел. 0886464431 /и на вайбър/

Съществителни имена от глаголи
Nomen aus Verben

 

        В немски език голяма част от съществителните се образуват от глаголи, като към главната сричка на глагола се добавя наставка. Обикновено наставката е "-ung" или "-(t)nis". Значението на думите се запазва.

 

Съществителни от глаголи с наставка -ung

        Тези съществителни са в женски род (с определителен член die) и се пишат с главна буква, както всички останали съществителни имена в немския.

Примери:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съществителни с наставка -(t)nis

        Тези съществителни от тях, които са с наставка "-nis" са в среден род (определителния им член е "das"), а тези, които са с наставка "-tnis" са в женски род (опр. член "die"). Значението на думите се запазва.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съществителни с наставка -er

            Тези съществителни са в мъжки род и получават определителен член der. При някои от тях има промяна на главната гласна в умлаут.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gallery/nomen aus verben 1
gallery/nomen aus verben 2
gallery/nomen aus verben 3
www.000webhost.com