Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

 

Съществителни в мъжки и в женски род

 

   

          В испанския език всички съществителни имена са или в мъжки род или в женски. Среден род няма.

          Обикновено съществителни, които завършват на „о“ са в мъжки род или се отнасят за мъжки същества, а такива, които завършват на „а“ са в женски род или се отнасят за женски същества. Има и изключения, разбира се.

  Примери: la manzana (ж.р.) – ябълка

                   el diario (м.р.) – вестник

   

          Неопределителните членове са „un“ за мъжки род и „una“ за женски род.

  Примери: un tren (влак), una mujer (жена)

   

          Определителните членове са „el“ за мъжки род и „la“ за женски род.

  Примери: el tren (влакът, влака), la mujer (жената)

   

   

  www.000webhost.com