Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Спрежение на глаголите

            Спрежението на глаголите е подобно на това в българския език – за всяко лице и число наставката е различна. Поради тази причина в изречението може да се изпуска местоимението, както е и в българския език.

  Пример на спрежение на глагола comer (ям):

  yo como

  tú comes

  él/ella/Usted come

  nosotros/nosotras comemos

  vosotros/vosotras coméis

  ellos/ellas/Ustedes comen

   

  Има разлика при спрежението на глаголите, завършващи на Има разлика при спрежението на глаголите, завършващи на –er и това на завършващите на –ir или –ar.

  Пример – спрежение на глагола hablar (говоря):

  yo hablo

  tú hablas

  él/ella/Usted habla

  nosotros/nosotras hablamos

  vosotros/vosotras habláis

  ellos/ellas/Ustedes hablan

   

  Пример – спрежение на глагола vivir (живея):

  yo vivo

  tú vives

  él/ella/Usted vive

  nosotros/nosotras vivimos

  vosotros/vosotras vivis

  ellos/ellas/Ustedes viven

   

   

  www.000webhost.com