Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Превръщане на съществителни в прилагателни имена

1. Наставките “-voll” и “-los” правят от съществителното прилагателно име.


2. Наставката “-voll”, означава „с/със“.

mit Temperament -> temperamentvoll

 

3. Наставката “-los”, означава „без“.

ohne Kraft -> kraftlos

 

4. Има някои особености при добавянето на наставка “-los”:

    - При съществителни, които завършват на „-е“ и то е след съгласен звук, "-е" отпада.

Пример: Sprache -> sprachlos

                Liebe -> lieblos

                (но: Liebe -> liebevoll)

    Когато имаме "-е" в края на думата, но то е след гласен звук, тогава не отпада.

Пример: Ruhe -> ruhelos

               Fantasie -> fantasielos

    - Може да се направи прилагателно от множественото число на съществителното.

Пример: Grenze -> grenzenlos

- Понякога се налага да се сложи едно допълнително “-s-“ след съществителното и преди наставката.

Пример: Rücksicht -> rücksichtslos

 

5. От думи с наставка “-voll” често може да се съставят думи с “-los”.

Пример: humorvoll -> humorlos

     Обаче от думи с наставка “-los” почти никога не можем да образуваме дума с наставка “-voll”. Например няма думи като: arbeitsvoll или herzvoll.

 

 

www.000webhost.com