Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Подчинени изречения с "wenn"

Основни правила:

1. Изреченията с "wenn" са подчинени изречения.


2. Глаголът, както и при всички подчинени изречения е на последно място в простото изречение.


3. Подлогът стои след думата "wenn" (когато).


4. В състава на сложното изречение, между главното изречение и подчиненото изречение се поставя запетайка.

Словоред:

a) Вариант 1: подчинено изречение (wenn + изказване1) + главно изречение (изказване2).
пр. Wenn ich Appetit auf etwas habe, dann hole ich mir das auch.

b) Вариант 2: главно изречение (изказване2) + подчинено изречение (wenn + изказване1).

пр. Ich frühstücke erst, wenn Pause ist.

 

 

www.000webhost.com