Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Помощ при писане на курсови работи, казуси, есета, презентации! Ниски цени! Тел. 0886464431 /и на вайбър/

Подчинени изречения с "weil" и "obwohl"

Основни правила:

1. Изреченията след думите "weil" (защото) и "obwohl" (въпреки че) се наричат подчинени изречения. Те винаги следват след главно изречение в състава на сложното изречение. Изреченията с "weil" са такива, които изразяват причина за да става или за да е станало нещо, а тези с "obwohl" изразяват, че въпреки дадена причина нещо се е случило или се случва.

2. В този тип изречения глаголът винаги е на последно място. Когато имаме два глагола - модален и основен глагол - в края на изречението застават първо главният глагол в инфинитивна форма, а след него - модалния в спрегаема форма.

3. Подлога винаги стои веднага след "weil" или "obwohl".

Примери:
Emma hat wenig Zeit, weil sie viel arbeiten muss.
Tom und ich haben oft Streit, obwohl wir gute Freunde sind.
 

www.000webhost.com