Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Помощ при писане на курсови работи, казуси, есета, презентации! Ниски цени! Тел. 0886464431 /и на вайбър/

Окончания на прилагателните имена според падежа

           Прилагателните се спрягат, тоест променят окончанието си, само когато се намират пред съществително име. Окончанието е различно за род, число и падеж.

  Примери: Der Käse ist alt.

  Das ist ein alter Käse.

   

            Има три вида спрежения на прилагателните – силно, слабо и смесено спрежение.

   

            Силното спрежение е:

            - когато прилагателното е пред съществително, пред което няма определителен или неопределителен член

            - след думи за количество – това са: wenig-, viel-, mehrer-, einig-, число (повече от едно – zwei, drei и т.н.)

            - след неспрегаемите думи etwas и mehr и изрази като ein paar и ein bisschen.

            При силното спрежение, спрегаемите прилагателни имат следните наставки:

   

   

   

   

   

   

   

   

            Смесеното спрежение се ползва когато:

            - прилагателното е пред съществително с неопределителен член ein- или kein-

            - след притежателно прилагателно – mein-, dein-, sein- и т.н.

            При смесеното спрежение прилагателните получават следните наставки:

   

   

   

   

   

   

   

            Слабото спрежение се ползва, когато:

  прилагателното е пред съществително с определителен член (der, die, das)

            - след derselb- и derjenig-

            - след dies-, jen-, jeglich-, jed-, които се ползват вместо определителен член

            - след manch-, solch-, welch-, които също се ползват вместо определителен член

            - след alle

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  gallery/силно спрежение на прилагателните
  gallery/смесено спрежение на прилагателните
  gallery/слабо спрежение на прилагателните
  www.000webhost.com