Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Род на съществителните

Мъжки род

             В немския език рода на съществителното не винаги отговаря на произхода му. Затова е най-добре да научавате съществителните заедно с техните определителни членове (der, die, das).

 

            Все пак има някои насоки за по-лесно запомняне на това кои съществителни в кой род са. Тук ще разгледаме съществителните, които винаги са в мъжки род. Това са:

 

                 - Съществителни, които се отнасят за хора от мъжки род или за животни от мъжки род.

Примери: der Mann (мъж)

                    der Löwe (лъв)

 

                  - Сезоните, месеците, дните от седмицата, времето и посоките на компаса винаги са в мъжки род.

Примери: der Sommer (лято)

                    der Sempember (септември)

                    der Montag (понеделник)

                    der Wind (вятър)

                    der Norden (север)

 

                 - Повечето съществителни, които се отнасят за неща, които извършват някакво действие са в мъжки род.

Примери: der Wecker (часовник с аларма)

                    der Computer (компютър)

 

                - Съществителните, които са от чужд произход и завършват на –ant, -ast, -ismus или -or също са в мъжки род.

Примери: der Trabant (сателит)

                 der Ballast (баласт)

                 der Kapitalismus (капитализъм)

                 der Tresor (трезор, каса, сейф)

 

                 - Съществителни, които завършват на –ich, -ig, -ling.

Примери: der Teppich (килим)

                 der Essig (оцет)

                 der Frühling (пролет)

 

www.000webhost.com