Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Модалните глаголи и глагола "haben" в минало просто време 

Основни правила:

1. Когато са в минало просто време модалните глаголи и глагола "haben" получават наставка -t, като след това добавяме съответната наставка според лицето и числото.

 

пр. ich konnte, du konntest, er/sie/es konnte, wir konnten, ihr konntet, sie/Sie konnten

      ich hatte, du hattest, er/sie/es hatte, wir hatten, ihr hattet, sie/Sie hatten

 

2. Наставките са еднакви за:

    - първо и трето лице ед. ч. - наставката е -е.

    - първо и трето лице мн. ч. - наставката е -en.

 

3. При тези от модалните глаголи, които съдържат ум-лаут в главните си срички, когато са в минало просто време ум-лаута отпада:

пр. können -> konntе

      müssen -> musste

      dürfen -> durfte

  

www.000webhost.com