Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Минало предварително време

Plusquamperfekt

1. Кога се употребява минало предварително време? - За описване на минали събития в немския език използваме минало просто време (Präteritum) и сегашно перфектно време (Perfekt). Когато обаче искаме да опишем минало събитие случило се преди друго минало събитие използваме минало предварително време (Plusquamperfekt).

2. Форма на минало предварително време.
    То се образува с помощта на глаголите "haben" и "bin", като се ползват техните форми за минало време - съответно "hatt-" и "war-". Единия от двата спомагателни глаголи стои на второ място в изречението, а в края застава главния глагол във формата на минало причастие (Partizip Perfekt).

Пример:
"Ein Leben ohne die Mauer war damals einfach unvorstellbar. Fast 30 Jahre lang hatte sie Berlin in zwei Hälften geteilt."
("Живот без Стената е бил непонятен тогава. Почти 30 години тя е разделяла Берлин на две части.")

3. Когато използваме минало предварително време в подчинено изречение, започващо с "nachdem", то тогава спомагателния глагол застава в края на простото подчинено изречение, като миналото причастие на главния глагол е пред него. В другото просто изречение ползваме минало просто или сегашно перфектно време.

Пример:
"Nachdem ich die Bilder von der Mauer im Fernsehen gesehen hatte, ging ich erst mal ins Bett." ("След като гледах по телевизията картини от (събарянето на) Стената, първоначално отидох да спя.")

 

 

 

www.000webhost.com