Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Помощ при писане на курсови работи, казуси, есета, презентации! Ниски цени! Тел. 0886464431 /и на вайбър/

Минало време и сегашно перфектно време

1. С минало време и със сегашно перфектно време можем да говорим за минали събития, които са се случили например преди 5 минути или 5 години. Всяко от времената го ползваме при определени случаи:
    а/ минало време (Präteritum) се използва в приказки, книги, писмени доклади, биографии и официални писма;
    б/ сегашно перфектно време (Perfekt) се ползва в разговори, при устни доклади и при писане на лични писма.

2. Когато са в Präteritum правилните глаголи (напр. spielen) и модалните глаголи (напр. müssen) получават едно "-t" или  "-te" пред наставката си, напр. "ich spiele, du spielst" става "ich spielte, du spieltest",  а "ich muss" става "ich musste".
    При модалните глаголи за 1-во и 3-то лице единствено число се прибавя "-te", тъй като в сегашно време те са без наставки.
 

www.000webhost.com