Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Помощ при писане на курсови работи! Ниски цени! Тел. 0886464431 /и на вайбър/

Изречения с "wish" и "if only"

    Чрез изреченията с "wish" и "if only" изразяваме желание. Изречението с "if only" е по-силно и по-наблегнато като звучене. Винаги може да кажем "If only..." ("Само ако...") вместо "I wish..." ("Аз бих желал...", "Иска ми се...").
    Изречението с if only може да се ползва само по себе си или в съчетание с друго просто изречение.
пр. If only I wasn`t so fat.
      If only I wasn`t so fat, I would be able to get into this trousers.

Видове изречения с wish (if only):

    - wish... would - чрез тази структура изразяваме желание нещо да се случи или да спре да се случва.
пр. I wish you would tell me what you are thinking about.
      I wish you wouldn`t blow a cigarette smoke in my face.
Глаголът след would или wouldn`t е в инфинитив.

 

   - wish... минало просто време на глагола - тази структура я ползваме, за да изразим желание нещата да бяха различни от това, което са в момента.
пр. I wish I lived in big city. It`s so boring in the country.
      I wish I wasn`t so tired.
      If only I was taller, I might be better at basketball.
Вместо was (мин. вр. на глагола be за 1-во и 3-то лице ед. ч.) може да ползваме were.
пр. I wish I were taller.
Тук не може да ползваме would, но може да ползваме could (можех).
пр. I wish I could sing.

 

- wish... минало перфектно време на глагола - ползваме го, когато изразяваме желание относно миналото.
пр. I wish you had told me about the dance. I would have gone.
      I wish you hadn`t lost that key.
Тук не се ползва комбинацията would have, но може да полваме could have.
пр. I wish I could have been at the wedding, but I was in New York.
 

 

www.000webhost.com